Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 532/RMČ/2020

k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


usnesení Rady městské části Praha 14 č. 512/RMČ/2020 ze dne 24. 8. 2020


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat, prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., společnost Ability Gastro s.r.o. o revokaci usnesení dle výroku č. I

T: 30. 9. 2020


Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM