Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 535/RMČ/2020

k návrhu na schválení záměru na koupi obchodního podíluRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se záměrem na získání obchodního podílu ve výši 100 % nebo se získáním většinového obchodního podílu ve společnosti SP Černý Most, s. r. o., IČ: 24249955, se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 19800, a to koupí obchodního podílu od společníků společnosti za kupní cenu, která bude odpovídat obvyklé ceně stanovené znaleckým posudkem, ne však vyšší, než jaký je vklad do základního kapitálu odpovídající nabývanému obchodnímu podílu


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu záměru dle výroku č. I ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 30. 9. 2020

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, OSM