Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 536/RMČ/2020

na zajištění realizace nezbytných stavebních úprav na bezbariérový provoz prostor v II. NP objektu zdravotního střediska Kpt. Stránského 999,198 00 Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


objednání prací na nezbytných stavebních úpravách (bezbariérový provoz) pro objekt zdravotního střediska v II. NP Kpt. Stránského 999, 198 00 Praha 14 mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 V04R05 "Zadávání veřejných zakázek"


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o dílo na stavební práce (bezbariérový provoz) pro objekt zdravotního střediska v II. NP Kapitána Stránského 999, 198 00 Praha 14 mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 V04R05 "Zadávání veřejných zakázek" se společností EKO-servis, spol. s r.o.

T: ihned

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a.s., KS, OI