Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 540/RMČ/2020

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového

chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 či.: 0485/2019/OSVZ

OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z.ú.Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 čj.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z. ú., IČO: 67364012, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení


II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 čj.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z. ú., IČO: 67364012, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení


T: 30. 9. 2020
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OPKČ