Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 541/RMČ/2020

k návrhu na změny v organizační struktuře odborů Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


organizační strukturu Odboru právních a kontrolních činností s platností od 1. 10. 2020


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení


T: 1. 10. 2020


Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO