Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 542/RMČ/2020

k odvolání z funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9Rada městské části Praha 14I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


odvolání z funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit návrh na odvolání z funkce přísedící na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 22. 9. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OSO