Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 544/RMČ/2020


k přijetí jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1, s účinností danou od jeho schválení Zastupitelstvem městské části Praha 14


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1


T: 22. 9. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KT, OPKČ