Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 545/RMČ/2020


k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 - dle přílohy


schválený rozpočet

příjmy 318.858,50 tis. Kč

výdaje 518.702,20 tis. Kč

financování 199.843,70 tis. Kč


rozpočet po 14. rozpočtovém opatření ke dni 19. 8. 2020

příjmy 462.128,60 tis. Kč

výdaje 772.637,50 tis. Kč

financování 310.508,90 tis. Kč


rozpočet po 15. rozpočtovém opatření ke dni 8. 9. 2020

příjmy 462.997,80 tis. Kč

výdaje 790.561,80 tis. Kč

financování 327.564,00 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 12/2020
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ