Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 547/RMČ/2020


k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2020Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s 1. úpravou finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2020 dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2020 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 9. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, OI, SMP-14, a.s.