Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 549/RMČ/2020


k místní Agendě 21Rada městské části Praha 14I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit podání přihlášky do kategorie "A" - nejvyšší úroveň realizace MA21


T: 15. 12. 2020

II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh přihlášky do kategorie "A" - nejvyšší úroveň realizace MA21

T: 22. 9. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: vedení MČ, vedoucí odborů, vedoucí oddělení