Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 550/RMČ/2020


k souhlasu s pracovní cestou místostarostkv v rámci projektu "Místní akční plán Praha 14 II."Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s účastí místostarostky PhDr. Zuzany Jelenové na výjezdním zasedání PS pro financování v rámci projektu "Místní akční plán Praha 14 II." ve dnech 24. - 25. 9. 2020 financovaného z OP VVV


T: 25. 9. 2020
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OEF