Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 551/RMČ/2020


k podpisu smlouvy o financování pro projekt ze zásobníku projektů výzvy č. 37 "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II." v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČRRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o výzvě Řídícího orgánu Operačního programu Praha - pól růstu (dále též jen "OP PPR") k přípravě a podpisu smlouvy o financování pro projekt "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II." v rámci výzvy č. 37 OP PPR


II. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o financování projektu "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II." v rámci OP PPR s hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o financování pro projekt "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II." v rámci OP PPR


T: 30. 10. 2020

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OEF, OI, OŘEŠ