Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 554/RMČ/2020


k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0255/2019/OI/1050 na akci "Z© Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0255/2019/OI/1050 na akci "Z© Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení"


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 3 k SoD č.j. 0255/2019/OI/1050 na akci "Z© Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení"

T: 30. 9. 2020
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OI, OŘE©