Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 555/RMČ/2020


k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0436/2020/OI/1050 na akci "Vybíralova 969 výtah"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0436/2020/OI/1050 na akci "Vybíralova 969 výtah"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0436/2020/OI/1050 na akci "Vybíralova 969 výtah"

T: 25. 9. 2020


Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OEF