Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 556/RMČ/2020


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Parkourové hřiště Jahodnice"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Parkourové hřiště Jahodnice"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele hřiště.cz, s.r.o., IČO: 28354303, se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, na plnění výše uvedené veřejné zakázky


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Parkourové hřiště Jahodnice"


T: 30. 9. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OŽP, OPKČ