Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 557/RMČ/2020


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Zastínění dětského hřiště u workoutu na Jahodnici"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Zastínění dětského hřiště u workoutu na Jahodnici"


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Zastínění dětského hřiště u workoutu na Jahodnici" na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče


Obchodní firma: Konstruktis Praha, spol. s r.o.

Sídlo: Petra Rezka 1723/1a, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 457 99 431


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zastínění dětského hřiště u workoutu na Jahodnici" s rozhodnutím zadavatele T: 21. 9. 2020

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Zastínění dětského hřiště u workoutu na Jahodnici"


T: 9. 10. 2020
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, KS