Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 559/RMČ/2020


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projekční práce - Severovýchodní cyklomagistrála etapa III."Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Projekční práce - Severovýchodní cyklomagistrála etapa III."


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Projekční práce - Severovýchodní cyklomagistrála etapa III." na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče


Obchodní firma: SUDOP EU

Sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 05165024


III. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Projekční práce - Severovýchodní cyklomagistrála etapa III." s rozhodnutím zadavatele T: 21. 9. 2020

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Projekční práce - Severovýchodní cyklomagistrála etapa III."


T: 9. 10. 2020
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OD