Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 561/RMČ/2020


k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1072/182, katastrální území Hloubětín

Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1072/182, katastrální území Hloubětín, mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím Zelenečská čp. 684-686 Praha 9


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1072/182, katastrální území Hloubětín, se Společenstvím Zelenečská čp. 684-686 Praha 9

T: 15. 9. 2020


Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM