Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 564/RMČ/2020


k odnětí sloupů veřejného osvětlení v parku Splavná ze svěřené správy MČ Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14

schválit odnětí pěti sloupů veřejného osvětlení v parku v ulici Splavná ze svěřené správy MČ Praha 14


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu na odnětí pěti sloupů veřejného osvětlení v parku v ulici Splavná ze svěřené správy MČ Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 22. 9. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM