Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 565/RMČ/2020


k vyhodnocení nabídek ke zveřejněnému záměru na pronájem zahrádek v ul. Borská


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s vyhodnocením nabídek (viz neveřejná příloha č. 1 tohoto usnesení) ke zveřejněnému záměru na pronájem zahrádek v ul. Borská pro díly 125, 126, 127 a 128


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit informování uchazečů o výsledku vyhodnocení


T: 16. 10. 2020


Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM