Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 567/RMČ/2020


na snížení nájemného z důvodu zmírnění ekonomického dopadu pro subjekt v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

v rámci návrhu zmírnění ekonomických dopadů pro subjekty na území městské části Praha 14 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR (epidemie koronaviru - SARS CoV-2) s prominutím nájemného v rozsahu 80% za období 1. 3. 2020 až 17. 5.2020


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit seznámení nájemce pana Karla Slabocha, IČO 73753661 s rozhodnutím RMČ Praha 14


T: 30. 9. 2020


Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ