Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 570/RMČ/2020


k pověření řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 po dobu trvání pracovní neschopnosti ředitelky


Rada městské části Praha 14


I. p o v ě ř u j e

Simonu Vlašimskou, nar. XX. XX. XXXX , koordinační, projektovou a programovou pracovnici - vedoucí KD Kyje, řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO: 75122987, se sídlem Šimanovská 47, Praha 9 po dobu pracovní neschopnosti ředitelky Bc. Lucie Stejspalové


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14

zajistit právní úkony související s výše uvedeným pověřením


T: 15. 9. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OPKČ, Praha 14 kulturní