Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 1. 2021


č. 1/RMČ/2021


k návrhu na 25. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


25. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 - dle přílohy


schválený rozpočet

příjmy 318.858,50 tis. Kč

výdaje 518.702,20 tis. Kč

financování 199.843,70 tis. Kč


rozpočet po 24. rozpočtovém opatření ke dni 16. 12. 2020

příjmy 576.640,10 tis. Kč

výdaje 901.073,70 tis. Kč

financování 324.433,60 tis. Kč


rozpočet po 25. rozpočtovém opatření ke dni 31. 12. 2020

příjmy 583.473,90 tis. Kč

výdaje 909.268,20 tis. Kč

financování 325.794,30 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 3/2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ