Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 1. 2021


č. 2/RMČ/2021


rozpočty příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na roky 2022 a 2023Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. rozpočty příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2021 dle přílohy č. 1

2. střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na roky 2022 a 2023 dle přílohy č. 2


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit jednotlivé příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 14 s jejich schválenými rozpočty na rok 2021 a s jejich střednědobými výhledy rozpočtů na roky 2022 a 2023 a zajistit zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na internetových stránkách MČ Praha 14

T: 31. 1. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 14