Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 1. 2021


č. 4/RMČ/2021

k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního

prostředí ČRRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR


II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR


T: 7. 1. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OEF, OŘEŠ, OPKČ