Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 1. 2021


č. 5/RMČ/2021

k vyhodnocení veřejné zakázky na "Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý

Most" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na "Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý Most" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce na "Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý Most" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče


Obchodní firma: Atelier SECCO s.r.o.

Sídlo: Šárecká 1071/48, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 28433742


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na "Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý Most" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele T: 18. 1. 2021

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce na "Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý Most" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 31. 1. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ