Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 392/RMČ/2021


k návrhu na rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a radních v samostatné působnosti městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s t a n o v u j e


rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a radních v samostatné působnosti městské části Praha 14 dle přílohy č. 1


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14