Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 393/RMČ/2021


k návrhu na poskytnutí daru ve výši 50. 000,- Kč obcím postiženým živelnou katastrofou ___Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


I. poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč obcím Lužice, Moravská Nová Ves, Hrušky,

Hodonín a Stebno (Louny)


II. rozpočtové opatření v celkové výši 250. 000,- Kč na poskytnutí daru


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit poskytnutí daru
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OŘEŠ