Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 394/RMČ/2021


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka , Praha 9 ___Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou 1/2 roku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podoběII. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 dle výroku I.

T: 31. 7. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KT