Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 399/RMČ/2021


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, Bří Venclíků ul., Praha 9 ___


___

Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, Bří Venclíků ul., Praha 9 na dobu neurčitou s nájemcem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě a dle vzoru dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podoběII. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, Bří Venclíků ul., Praha 9, dle výroku I.

T: 31. 7. 2021
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KT