Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 400/RMČ/2021


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím výměny bytů ___


___

Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


• ukončení nájemní smlouvy č. 118/2015 ze dne 14. 9. 2015 a uzavření nové nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu č. 11 o velikosti 3 + 1 v č. p. 765, Rochovská ul., dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


• ukončení nájemní smlouvy č. 213/2012 ze dne 17. 9. 2012 a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s novým nájemcem k bytu č. 31, o velikosti 2 + kk v č. p. 668, Kardašovská ul., dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


• zajistit prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s. veškerá právní jednání související s ukončením nájemní smlouvy a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu č. 11 o velikosti 3 + 1 v č. p. 765, Rochovská ul., dle výroku I.1.


• zajistit, prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s. veškerá právní jednání související s ukončením nájemní smlouvy a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu č. 31 o velikosti 2 + kk v č. p. 668, Kardašovská ul., dle výroku I.2.


T: 31. 8. 2021
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KT