Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 402/RMČ/2021


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu

___


_

Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, na dobu neurčitou za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení bytu stávajícího, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podoběII. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, dle výroku I.

T: 31. 8. 2021Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KT