Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 403/RMČ/2021


na schválení slevy na nájemném ve formě jeho dočasného snížení, za ztížené užívání bytové jednotky č. 6, Bryksova 740, 198 00 Praha 9 v období od 8. 2. 2021 do 30. 4. 2021


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s poskytnutím slevy na nájemném za ztížené užívání bytové jednotky č. 6, Bryksova 740, 198 00 Praha 9 v období od 8. 2. 2021 do 30. 4. 2021, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


1) informovat žadatele o souhlasu s poskytnutím slevy na nájemném za ztížené užívání bytové jednotky č. 6, Bryksova 740, 198 00 Praha 9 v období od 8. 2. 2021 do 30. 4. 2021, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


2) zajistit poskytnutí slevy na nájemném za ztížené užívání bytové jednotky č. 6, Bryksova 740, 198 00 Praha 9 v období od 8. 2. 2021 do 30. 4. 2021, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 7. 2021

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KS, žadatel