Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 407/RMČ/2021


k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021


Rada městské části Praha 14

s c h v a l u j e


9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 - dle přílohy

schválený rozpočet

příjmy 276.003,70 tis. Kč

výdaje 441.654,30 tis. Kč

financování 165.650,60 tis. Kč

rozpočet po 8. rozpočtovém opatření ke dni 9. 6. 2021

příjmy 562.303,30 tis. Kč

výdaje 869.833,30 tis. Kč

financování 307.530,00 tis. Kč

rozpočet po 9. rozpočtovém opatření ke dni 23. 6. 2021

příjmy 565.559,20 tis. Kč

výdaje 875.895,20 tis. Kč

financování 310.336,00 tis. Kč
u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, místostarostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 9/2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ