Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

v působnosti valné hromady

společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684


konaného dne 29. 6. 2021


č. 412/RMČ/2021


k odvolání a jmenování člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkceRada městské části Praha 14

v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684


I. o d v o l á v á


člena dozorčí rady společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684 Jana Lišku, narozeného dne xxxxx a to s účinností ke dni 30. 6. 2021


II. j m e n u j e


novým členem dozorčí rady společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684 Jana Rambouska, narozeného dne xxxxxx a to s účinností od 1. 7. 2021


III. s c h v a l u j e


smlouvu o výkonu funkce s členem dozorčí rady Janem Rambouskem, narozeným dne xxxxxx ve znění dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě a s účinností od 1. 7. 2021


IV. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání dle výroků č. I. až III. tohoto usnesení

T: 15. 7. 2021
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s.