Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 413/RMČ/2021

ke schválení účetní závěrky společnosti SP Černý Most, s.r.o. za rok 2020 a k rozdělení zisku společnosti SP Černý Most, s.r.o. za rok 2020

Rada městské části Praha 14

s ch v a l u j e:


1. účetní závěrku společnosti SP Černý Most, s.r.o., IČO: 24249955 za rok 2020

dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


2. rozdělení zisku společnosti SP Černý Most, s.r.o. IČO: 24249955 za rok 2020

ve výši 1.278.290,32 Kč následujícím způsobem:

- zisk ve výši 367.440,52 Kč použít k úhradě neuhrazené ztráty minulých let

- zisk ve výši 910.849,80 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let


II. u k l á d á:

Mgr. Jozefu Balážovi, jednateli společnosti SP Černý Most, s.r.o., IČO: 24249955

zveřejnit účetní závěrku společnosti SP Černý Most, s.r.o., IČO: 24249955 za rok 2020 v obchodním rejstříku a zajistit rozdělení zisku společnosti SP Černý Most, s.r.o., IČO: 24249955 za rok 2020 výše uvedeným způsobem

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14

podepsat rozhodnutí jediného společníka společnosti SP Černý Most, s.r.o.,

IČO: 24249955, dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

T: ihned


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Jozef Baláž, Jiří Zajac
Na vědomí: SP Černý Most, s.r.o., OPKČ, OŘEŠ, OSM