Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 416/RMČ/2021


k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem " Rekonstrukce střechy objektu Pilská 5/9, 198 00, Praha 14 - opakované řízení " zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

___


_

Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce střechy objektu Pilská 5/9, 198 00, Praha 14 - opakované řízení" zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce střechy objektu Pilská 5/9, 198 00, Praha 14 - opakované řízení"


T: ihned


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KS