Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 420/RMČ/2021

k dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Mateřské školy Obláček , Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, IČO: 70884498, Mateřské školy Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, IČO: 70884471 a Mateřské školy Jahodnice, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, IČO: 70919593Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


1.1 dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0168/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 30. 3. 2015 Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, IČO: 70884498, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

1.2 dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0164/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 30. 3. 2015 Mateřské školy Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, IČO: 70884471, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

1.3 dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0166/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 30. 3. 2015 Mateřské školy Jahodnice, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, IČO: 70919593, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Pavlovi Maškovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření výše uvedených dodatků ke smlouvám o výpůjčce dle příloh č. 1 až 3 tohoto usnesení

T: 30. 6. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Pavel Mašek
člen Rady městské části Praha 14
Provede: Pavel Mašek
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Šebelova, MŠ Gen. Janouška, MŠ Kostlivého, OPKČ