Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 423/RMČ/2021


k zajištění připojení k distribuční soustavě PREdistribuce, a.s. v rámci akce "Dětské hřiště Jamská"

Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (přípojka)

se společností v rámci akce "Dětské hřiště Jamská" se společností PREdistribuce, a.s. , se

sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ 15000II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN

(přípojka) v rámci akce "Dětské hřiště Jamská" se společností PREdistribuce, a.s.

T: 31. 7. 2021
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OŽP