Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 426/RMČ/2021


k prohlášení o neplatnosti dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci a nájemní smlouvy č. 6N20/01 mezi Státním pozemkovým úřadem a městskou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s prohlášením o neplatnosti dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci a

nájemní smlouvy č. 6N20/01 mezi Státním pozemkovým úřadem a městskou částí

Praha 14II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání prohlášení o neplatnosti dohody o zaplacení úhrady za užívání

nemovité věci a nájemní smlouvy č. 6N20/01 Státnímu pozemkovému úřadu


T: 30. 7. 2021Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ