Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 604/RMČ/2021


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 na dobu neurčitou s nájemcem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s., uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 dle výroku č. I.


T: 31. 10. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KT