Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 606/RMČ/2021


k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m2 - garážového stání č. 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 848 ulice Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXX, 198 00 Praha 9, na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m2 - garážového stání č. 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 848 ulice Gen. Janouška, Praha 9 na dobu neurčitou za účelem využití jako garážové stání

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., právní úkony k uzavření nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXX na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m2 - garážového stání č. 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 848 ulice Gen. Janouška, Praha 9


T: 31. 10. 2021Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OSM