Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 611/RMČ/2021


k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 16. 9. 2021 dle přílohy
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14
Provede: nositel úkolu
Na vědomí: nositelé úkolu