Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 614/RMČ/2021


k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2021Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s 1. úpravou finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2021 dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, místostarostovi městské části Praha 14


předložit 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2021 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 30. 9. 2021

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, OI, SMP-14, a.s.