Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 616/RMČ/2021


k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 - dle přílohy


schválený rozpočet

příjmy 276.003,70 tis. Kč

výdaje 441.654,30 tis. Kč

financování 165.650,60 tis. Kč


rozpočet po 14. rozpočtovém opatření ke dni 8. 9. 2021

příjmy 605.678,40 tis. Kč

výdaje 919.763,60 tis. Kč

financování 314.085,20 tis. Kč


rozpočet po 15. rozpočtovém opatření ke dni 15. 9. 2021

příjmy 648.544,80 tis. Kč

výdaje 964.384,20 tis. Kč

financování 315.839,40 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, místostarostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 12/2021

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ