Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 617/RMČ/2021


k uložení odvodu příspěvkové organizaci

Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16Rada městské části Praha 14


I. u k l á d á


příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 odvod peněžních prostředků ve výši 493.000 Kč z jejího fondu investic do rozpočtu městské části Praha 14

II. u k l á d á

Pavlu Maškovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit odvod peněžních prostředků ve výši 493.000 Kč z fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 do rozpočtu městské části Praha 14

T: 30. 9. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Pavel Mašek
člen Rady městské části Praha 14Provede: Pavel Mašek
Na vědomí: OŘEŠ, OI, ZŠ Šimanovská