Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 618/RMČ/2021


k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


převod peněžních prostředků ve výši 130.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500

II. u k l á d á

Pavlu Maškovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit převod peněžních prostředků ve výši 130.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500

T: 30. 9. 2021
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Pavel Mašek
člen Rady městské části Praha 14Provede: Pavel Mašek
Na vědomí: OŘEŠ, OI, MŠ Zelenečská