Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 619/RMČ/2021


k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu "Obědy pro děti"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 19.552 Kč pro Základní školu, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 4 žáky ve školním roce 2021/2022, poskytnutého společností WOMEN FOR WOMEN na období od 1. 10. 2021 - 30. 6. 2022

II. u k l á d á

Pavlu Maškovi, členu Rady městské části Praha 14


seznámit Mgr. Kláru Machovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 s udělením souhlasu k přijetí finančního daru


T: 24. 9. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Pavel Mašek
člen Rady městské části Praha 14Provede: Pavel Mašek
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Bří Venclíků