Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 620/RMČ/2021


k udělení výjimky "ZŠ Bří Venclíků - zastínění tělocvičny"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s objednáním dodávky a instalaci zastínění oken tělocvičny ZŠ Bří Venclíků mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek" u společnosti AZ interier, spol. s r.o., se sídlem č. p. 128, 289 15 Kounice


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit odeslání objednávky na dodávku a instalaci zastínění oken tělocvičny ZŠ Bří Venclíků mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek" společnosti AZ interier, spol. s r.o., se sídlem č. p. 128, 289 15 Kounice


T: 30. 9. 2021Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ZŠ Bří Venclíků