Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 621/RMČ/2021


k návrhu na uzavření smlouvy o využití prostoru kolektoru v rámci akce "Vybíralka 25 ZŠ a MŠ - Hospodaření s dešťovou vodou"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o využití prostoru kolektoru Černý Most II, 3. stavba, se společností Kolektory Praha, a.s., se sídlem Pešlova 341/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, pro uložení vodovodní přípojky v rámci akce "Vybíralka 25 ZŠ a MŠ - Hospodaření s dešťovou vodou"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o využití prostoru kolektoru Černý Most II, 3. stavba, se společností Kolektory Praha, a.s., se sídlem Pešlova 341/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, pro uložení vodovodní přípojky v rámci akce "Vybíralka 25 ZŠ a MŠ - Hospodaření s dešťovou vodou"

T: 30. 9. 2021

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OSM